Ακολουθήστε μας

Μέτρα βοήθειας της ΕΕ για πρόσφυγες από την Ουκρανία

Μέτρα βοήθειας της ΕΕ για πρόσφυγες από την Ουκρανία
  1. Εάν φεύγετε από την Ουκρανία, μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες της ΕΕ για τους πρόσφυγες πολέμου πατήστε εδώ
  2. Εάν θέλετε να βοηθήσετε τους πρόσφυγες ως εθελοντές, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Από τις 4 Μαρτίου 2022 εκδόθηκε από την ΕΕ η Οδηγία Προσωρινής Προστασίας, η οποία παρέχει στους πρόσφυγες πολέμου από την Ουκρανία τα ακόλουθα δικαιώματα (επί του παρόντος για ένα έτος):

-δικαίωμα διαμονής

-πρόσβαση στην αγορά εργασίας των κρατών µελών

-πρόσβαση στη στέγαση

-κοινωνική πρόνοια

-ιατρική ή άλλη βοήθεια

Τα ασυνόδευτα παιδιά και έφηβοι δικαιούνται νόμιμη κηδεμονία και πρόσβαση στην εκπαίδευση.

 

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη των ενημερωτικών φύλλων από τον ιστότοπο του Δικτύου των ΕΚΚ . Πατήστε εδώ