Ακολουθήστε μας

Σχετικά με μας

Σκοπός

Σκοπός της ύπαρξης και της λειτουργίας του Δικτύου είναι:

  1. η εξασφάλιση παροχής πληροφοριών και συμβουλών σε καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  2. η εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών που έχουν ανακύψει από συναλλαγές που οι καταναλωτές πραγματοποίησαν σε κράτη-μέλη της Ένωσης εκτός της χώρας διαμονής τους.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (ΕΚΚ) Κύπρου

Το ΕΚΚ Κύπρου ιδρύθηκε το 2005 και στεγάζεται στα γραφεία της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Το Κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στόχοι

Δραστηριότητες του Κέντρου για την προώθηση των στόχων του:

  1. Δημοσίευση άρθρων σε ιστοσελίδες και στον τύπο.
  2. Συμμετοχή σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.
  3. Έκδοση ενημερωτικού υλικού-φυλλαδίων.
  4. Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και παρουσιάσεων.
  5. Συνεργασία με το Δίκτυο των ΕΚΚ , με άλλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα και αρμόδιους φορείς.
  6. Συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα και ερωτηματολόγια από άλλα ΕΚΚ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.