Ακολουθήστε μας

Shopping Online

Shopping online on the EU-wide market can offer savings and greater choice.

EU online shoppers enjoy a set of consumer rights under EU distance selling rules, including cooling-off periods which mean the freedom to change your mind.

European Consumer Centres can advise you on your online purchases from abroad or help with any problems.

What are the rights under EU distance selling rules?

EU distance selling rules cover not only online shopping but also other purchases outside a shop, e.g. by phone or mail order.

Δικαιώματα καταναλωτών βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Η σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία καλύπτει εκτός από τις αγορές μέσω διαδικτύου και τις παραγγελίες που υποβάλλονται τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς.

Τα βασικά δικαιώματα σας ως καταναλωτή, όταν προβαίνετε σε αγορές μέσω του διαδικτύου, βάσει την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι τα ακόλουθα:

Complaint Form

You can cancel your order for any reason within at least 14 days (different in other countries) from receiving the order and send it back.

The seller must give you a refund within 30 days. You may have to pay the cost of sending goods back to the seller, though.

Some purchases are not covered by the cooling-off periods, for example hotel bookings, car rental and travel tickets.

EU online sellers must give you detailed information, including their contact details, the main characteristics of the product or service and the total cost, including all taxes and delivery charges.

Under EU law, if the items turn out to be faulty or not as advertised, you have the same 2-year guarantee as if you had bought it in a shop (in some countries, you may have additional rights).

Scams

There are various forms of scams – such as lotteries, prize draws, and investment schemes.

How to Spot a Scam
There are a number of signs to look out for:

Being contacted out of the blue (also known as 'unsolicited') by telephone, post or email
The offer is too good to be true
Being asked to pay money up-front or to buy a product in order to claim your prize
If there is a deadline by which you must claim your prize
When contacted, if the person calling is overly familiar and friendly with you
Being notified that you have won a ‘prize’ but have not knowingly entered into a competition
Being asked for your bank account, credit card details or other confidential information
Being told that you need to keep the offer a secret