Ακολουθήστε μας

Αγορές μέσω διαδικτύου

Η δυνατότητα για αγορές μέσω διαδικτύου, εντός της διευρυμένης εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. παρέχει άνεση στις αγορές, διευρύνει την δυνατότητα επιλογής και δίνει αξία στα χρήματα των καταναλωτών.

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν δικαιώματα τα οποία προστατεύονται από τη σχετική Ευρωπαϊκή και Eθνική νομοθεσία για τις καταναλωτικές συμβάσεις που συνάπτονται εξ’αποστάσεως.

Επίσης, κατοχυρώνεται και το δικαίωμα υπαναχώρησης, σε περίπτωση που ο καταναλωτής αλλάξει γνώμη αναφορικά με την αγορά στην οποία προέβη.

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή μπορούν να σας παρέχουν συμβουλές και βοήθεια για προβλήματα που ανακύψουν από αγορές μέσω διαδικτύου εντός της Ε.Ε.

Δικαιώματα καταναλωτών βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Η σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία καλύπτει εκτός από τις αγορές μέσω διαδικτύου και τις παραγγελίες που υποβάλλονται τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς.

Τα βασικά δικαιώματα σας ως καταναλωτή, όταν προβαίνετε σε αγορές μέσω του διαδικτύου, βάσει την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι τα ακόλουθα:

Υποβολή Παραπόνου

Απάτες

Υπάρχουν πολλών μορφών απάτες – όπως είναι τα λαχεία, οι κληρώσεις και τα επενδυτικά σχέδια.

Πώς να εντοπίστε μία απάτη:
Υπάρχει μια σειρά από στοιχεία για να προσέξετε έαν πέσατε θύμα απάτης:

Ήρθατε σε επικοινωνία ‘ανεπιθύμητα’ μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή e-mail
Η προσφορά είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή
Καλείστε να πληρώσετε τα χρήματα εκ των προτέρων ή να αγοράσετε ένα προϊόν, προκειμένου να διεκδικήσετε το βραβείο σας

Δικαιούστε εντός 14 ημερών (η περίοδος αυτή ποικίλει ανά κράτος μέλος) να ακυρώσετε την παραγγελία σας και να την επιστρέψετε στον πωλητή.
Ο πωλητής υποχρεούται να σας επιστρέψει το αντίτιμο της αγοράς σας εντός 14 ημερών. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος.

Για κρατήσεις σε ξενοδοχεία, κρατήσεις για ενοικίαση αυτοκινήτου και αεροπορικά εισιτήρια δεν εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Το προϊόν πρέπει να παραδοθεί στον αγοραστή εντός 30 ημερών, εκτός διαφορετικής διευθέτησης με τον πωλητή χωρίς μείωση της αξίας του αγαθού. Ο καταναλωτής θα πρέπει να χειρίζεται και να το εξετάζει με τον ίδιο τρόπο με τον οποιο θα του επιτρεπόταν να το πράξει σε κάποιο κατάστημα.

Όταν αγοράζετε προϊόντα, είτε από κατάστημα είτε ηλεκτρονικά, δικαιούστε, ελάχιστη εγγύηση διάρκειας δύο ετών για καινούργια προϊόντα και τουλάχιστον ενός έτους για μεταχειρισμένα προϊόντα, χωρίς επιπλέον κόστος.

Εάν το προϊόν που αγοράσατε αποδειχτεί ελαττωματικό ή δεν ταιριάζει στις προδιαγραφές της διαφήμισής του, ο πωλητής οφείλει είτε να το επισκευάσει, είτε να το αντικαταστήσει δωρεάν με αγαθό ίδιας αξίας και ποιότητας, είτε να σας επιστρέψει τα χρήματά σας ή να σας προτείνει έκπτωση στην τιμή.

Η περίοδος εγγύησης αρχίζει με την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Όταν διαπιστωθεί πρόβλημα στο προϊόν εντός ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης, το προϊόν θεωρείται ότι ήταν ελαττωματικό τη στιγμή της παράδοσης και ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει τον πωλητή. Μετά το πρώτο έτος, ο καταναλωτής έχει την ευθύνη να αποδείξει στον πωλητή ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά την παραλαβή του προϊόντος.

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να απορρίψει τα αγαθά και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση τους στην περίπτωση που το αγαθό παρουσιάσει σοβαρή έλλειψη συμμόρφωσης η οποία καθίσταται εμφανής εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης τους.

Η επισκευή ή η αντικατάσταση διενεργείται: Δωρεάν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο να μην υπερβαίνει τις είκοσι πέντε (25) ημέρες από τη στιγμή που ο πωλητής ενημερώθηκε για την έλλειψη συμμόρφωσης. Επέκταση του χρόνου αυτού μόνο με ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικαίωμα εγγύησης δεν εφαρμόζεται αν η βλάβη οφείλεται σε δική σας υπαιτιότητα.

Υπάρχει μια προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να διεκδικήσετε το βραβείο σας
Το άτομο που έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας είναι υπερβολικά οικείο και φιλικό
Σας γνωστοποιούν ότι έχετε κερδίσει ένα «βραβείο», χωρίς να σας έχει γνωστοποιηθεί προηγουμένως ότι τέθηκε ποτέ αυτός ο διαγωνισμός
Σας ζητούν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες
Σας πληροφορούν ότι θα πρέπει να κρατήσετε την προσφορά μυστική