Ακολουθήστε μας

Υπηρεσίες

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή παρέχουν δωρεάν συμβουλές στους καταναλωτές για τις διασυνοριακές τους συναλλαγές από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)*, άλλο από τη χώρα διαμονής τους.

* Ισλανδία και Νορβηγία

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή ΜΠΟΡΕΙ:

Να σας συμβουλεύσει σχετικά με τα δικαιώματα σας για αγορές υπηρεσιών ή προϊόντων ή για το ταξίδι σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)* - από ενοικίαση αυτοκινήτου, κράτηση πακέτου διακοπών ή αεροπορικού εισιτήριου μέχρι αγορά προϊόντων μέσω διαδικτύου.
*και από την Ισλανδία, Νορβηγία.
Να σας παρέχει πρακτικές συμβουλές πριν προχωρήσετε σε κάποια αγορά ή κράτηση με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων και την αποφυγή προβλημάτων.
Να σας παρέχει βοήθεια εάν έχετε παράπονο εναντίον εμπόρου, ο οποίος εδρεύει σε άλλη χώρα της Ε.Ε (για παράδειγμα, εάν ο έμπορος αρνείται να σας παρέχει αποζημίωση/επιστροφή χρημάτων, την οποία πιστεύετε ότι δικαιούστε).
Το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή στην χώρα που εδρεύει ο έμπορος θα επικοινωνήσει με τον έμπορο με σκοπό τη φιλική διευθέτηση του παραπόνου σας.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, το Κέντρο μπορεί να σας συμβουλεύσει για περαιτέρω ενέργειες, όπως για παράδειγμα την εξωδικαστική επίλυση του παραπόνου, την Ευρωπαϊκή διαδικασία διασυνοριακών μικροδιαφορών ή λήψη άλλων νομικών μέτρων.
Να διερευνήσει το παράπονο (εναντίον εμπόρου που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε*), εάν νόμιμα διαμένετε εντός της Ε.Ε.

Οι υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ στους καταναλωτές.

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή ΔΕN ΜΠΟΡΕΙ:

Να επιβάλει ή να υποχρεώσει τον έμπορο ως προς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων ή ενεργειών. Ο ρόλος του Κέντρου είναι διαμεσολαβητικός
Να σας αντιπροσωπεύσει νομικά (π.χ. σε δικαστική διαδικασία).
Να διαχειριστεί το παράπονο σας, εάν ο έμπορος εδρεύει στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένετε μόνιμα.
Να διαχειριστεί το παράπονο σας, εάν δεν διαμένετε νόμιμα εντός της Ε.Ε.*
* Ισλανδία ή Νορβηγία
Να παρέμβει, εάν ο έμπορος εδρεύει εκτός της Ε.Ε. (π.χ. ΗΠΑ, Καναδά)