Ακολουθήστε μας

Συχνές Ερωτήσεις

Οι καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με αγαθά ή υπηρεσίες που προμηθεύτηκαν από επιχείρηση που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη Νορβηγία και την Ισλανδία μπορούν να απευθυνθούν και να υποβάλλουν την αναφορά τους στο ΕΚΚ Κύπρου.

Το ΕΚΚ Κύπρου παρέχει δωρεάν πληροφορίες και συμβουλές σε καταναλωτές για τις διασυνοριακές τους συναλλαγές ενώ παράλληλα διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών και βοηθάει στην εύρεση συμβιβαστικής εξωδικαστικής λύσης σε περίπτωση προβλήματος ή διαφοράς.

Παράπονα προς το ΕΚΚ Κύπρου θα πρέπει να υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό.

Το ΕΚΚ Κύπρου ενθαρρύνει τους καταναλωτές να προσπαθούν πρώτα από μόνοι τους να επικοινωνήσουν με τους εμπόρους για να επιλύσουν τη διαφορά. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτυγχάνεται, το Κέντρο ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του καταναλωτή και του εμπορευόμενου προκειμένου να επιλυθεί φιλικά η διαφορά και να αποφευχθούν περιττά έξοδα και ταλαιπωρία.