Ακολουθήστε μας

Αεροπορικά Ταξίδια

Ματαίωση πτήσης; Καθυστέρηση πτήσης; Άρνηση Επιβίβασης; Απώλεια ή φθορά αποσκευών;

Χάρη στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/2004, ο οποίος κατοχυρώνει τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς, έχετε δικαίωμα για επιστροφή του αντίτιμου εισιτήριου, εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου μετάβασης στον τελικό προορισμό, αποζημίωση και άλλα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της χώρας σας μπορεί να σας συμβουλεύσει για αυτά τα δικαιώματα.

 

Ματαίωση πτήσης; Καθυστέρηση πτήσης; Άρνηση Επιβίβασης; Απώλεια ή φθορά αποσκευών; Χάρη στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/2004, ο οποίος κατοχυρώνει τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς, έχετε δικαίωμα για επιστροφή του αντίτιμου εισιτήριου, εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου μετάβασης στον τελικό προορισμό, αποζημίωση και άλλα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της χώρας σας μπορεί να σας συμβουλεύσει για αυτά τα δικαιώματα. Τα αεροπορικά δικαιώματα εφαρμόζονται όταν: 1) η πτήση εκτελείται στο εσωτερικό της ΕΕ από αεροπορική εταιρεία χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ , 2) η πτήση φθάνει στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αεροπορική εταιρεία χώρας της ΕΕ, 3) η πτήση αναχωρεί από χώρα της ΕΕ με προορισμό χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αεροπορική εταιρεία χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ Η αεροπορική εταιρεία πάντα πρέπει να σας ενημερώνει για τα δικαιώματα τους!

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης ή καθυστέρησης πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ, εάν η πτήση εκτελείται από βρετανικό αερομεταφορέα ή άλλον αερομεταφορέα εκτός ΕΕ, ακόμη και αν η κράτηση για την πτήση έχει γίνει πριν από την ημερομηνία αυτή. Ωστόσο, οι κανόνες της ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 εάν η πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ εκτελείται από αερομεταφορέα της ΕΕ, εκτός εάν έχετε ήδη λάβει αποζημίωση ή παροχές βάσει της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως ΕΕ νοούνται οι 27 χώρες της ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται και η Γουαδελούπη, η Γαλλική Γουιάνα, η Μαρτινίκα, η Ρεϊνιόν, η Μαγιότ, ο Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικές Αντίλλες), οι Αζόρες, η Μαδέρα και οι Κανάριες Νήσοι (αλλά όχι οι Φερόες Νήσοι). Οι κανόνες της ΕΕ ισχύουν επίσης για τις πτήσεις από και προς την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Ως ΕΕ νοούνται οι 27 χώρες της ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται και η Γουαδελούπη, η Γαλλική Γουιάνα, η Μαρτινίκα, η Ρεϊνιόν, η Μαγιότ, ο Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικές Αντίλλες), οι Αζόρες, η Μαδέρα και οι Κανάριες Νήσοι (αλλά όχι οι Φερόες Νήσοι). Οι κανόνες της ΕΕ ισχύουν επίσης για τις πτήσεις από και προς την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Ως ΕΕ νοούνται οι 27 χώρες της ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται και η Γουαδελούπη, η Γαλλική Γουιάνα, η Μαρτινίκα, η Ρεϊνιόν, η Μαγιότ, ο Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικές Αντίλλες), οι Αζόρες, η Μαδέρα και οι Κανάριες Νήσοι (αλλά όχι οι Φερόες Νήσοι). Οι κανόνες της ΕΕ ισχύουν επίσης για τις πτήσεις από και προς την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία Ως ΕΕ νοούνται οι 27 χώρες της ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται και η Γουαδελούπη, η Γαλλική Γουιάνα, η Μαρτινίκα, η Ρεϊνιόν, η Μαγιότ, ο Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικές Αντίλλες), οι Αζόρες, η Μαδέρα και οι Κανάριες Νήσοι (αλλά όχι οι Φερόες Νήσοι). Οι κανόνες της ΕΕ ισχύουν επίσης για τις πτήσεις από και προς την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.


Αν προσήλθατε εγκαίρως στον έλεγχο εισιτηρίων με έγκυρη κράτηση και έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και η αεροπορική εταιρεία δεν σας επέτρεψε την επιβίβαση λόγω υπεράριθμων κρατήσεων ή για επιχειρησιακούς λόγους, και δεν παραχωρήσατε οικειοθελώς τη θέση σας, έχετε δικαίωμα: 1) σε αποζημίωση, 2) σε βοήθεια, 3) σε επιλογή ανάμεσα σε επιστροφή αντίτιμου του εισιτηρίου, μεταφορά με άλλη πτήση ή νέα κράτηση για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Εάν η πτήση ακυρωθεί έχετε δικαίωμα να επιλέξετε: 1) Επιστροφή αντίτιμου εισιτηρίου 2) Μεταφορά με άλλη πτήση ή πτήση επιστροφής Μπορεί επίσης να έχετε δικαίωμα για επιπρόσθετη χρηματική αποζημίωση (€250-€600) κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Δικαιούστε επίσης βοήθεια στο αεροδρόμιο. Έχετε το δικαίωμα σε βοήθεια (όπως αναψυκτικά, γεύματα, τηλεφώνημα και μια διανυκτέρευση) αν χρειαστεί κατά την αναμονή για την εκ νέου δρομολόγηση.

 

Εάν δεν είχατε ενημερωθεί για την ακύρωση τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης, έχετε δικαίωμα σε αποζημίωση.

Η αεροπορική εταιρεία έχει την υποχρέωση να αποδείξει εάν και πότε ενημερωθήκατε προσωπικά ότι η πτήση σας ακυρώθηκε. Ωστόσο, δεν οφείλεται αποζημίωση αν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να μπορεί να το αποδείξει.

Εάν η πτήση σας έχει καθυστέρηση κατά την αναχώρηση, δικαιούστε βοήθεια, επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου και πτήση επιστροφής, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης. Εάν φτάσατε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 3 ώρες, δικαιούστε αποζημίωση, εκτός αν η καθυστέρηση οφειλόταν σε έκτακτες περιστάσεις. Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να μπορεί να το αποδείξει.

Η αεροπορική εταιρεία έχει υποχρέωση σε σχέση με τις αποσκευές σας, όταν ταξιδεύετε. Σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης των αποσκευών σας, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να σας παρέχει αποζημίωση βάσει της Σύμβασης του Μόντρεαλ 1999. Το ανώτατο όριο ευθύνης της αεροπορικής εταιρείας ανέρχεται μέχρι περίπου €1,200 και καθορίζεται χρονικό όριο ως προς την υποβολή αιτήματος.

Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη, εάν αποδείξει ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα ή ήταν αδύνατο να λάβει οποιαδήποτε μέτρα.

Όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, δικαιούστε δωρεάν βοήθεια. Η βοήθεια αυτή μπορεί να αφορά:

-τις αποσκευές σας
-την επιβίβαση και -αποβίβαση από το αεροσκάφος
-την παραμονή σας στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης και στο αεροδρόμιο πριν και μετά την πτήση σας
υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης εάν ταξιδεύετε με σκύλο συνοδείας


Εάν ταξιδεύετε με συνοδό καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας, η αεροπορική εταιρεία και το προσωπικό της θα πρέπει να διευκολύνουν το εν λόγω άτομο να σας παράσχει βοήθεια. Επιπλέον, όποτε είναι δυνατόν, η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο/η συνοδός κάθεται δίπλα σας στο αεροπλάνο.

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία, την υπηρεσία πώλησης του εισιτηρίου ή το ταξιδιωτικό πρακτορείο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το ταξίδι σας και εξηγήστε τι είδους βοήθεια χρειάζεστε και αν ταξιδεύετε με συνοδό. Θα πρέπει επίσης να τους ενημερώσετε εάν θα ταξιδέψετε με σκύλο συνοδείας. Επιπλέον, θα σας δώσουν συμβουλές για το αναπηρικό σας αμαξίδιο ή άλλη συσκευή κινητικότητας και, ενδεχομένως, για τις μπαταρίες τους.

Η αεροπορική εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει βοήθεια για να λάβετε το γεύμα σας ή τα φάρμακά σας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αν χρειάζεστε βοήθεια αυτού του είδους, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια πολύωρων πτήσεων, η αεροπορική εταιρεία ενδέχεται να σας ζητήσει να συνοδεύεστε από άλλο άτομο.

Δεν έχουν καθοριστεί κανονισμοί/κανόνες όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης των παραπόνων για τις αποσκευές από τις αεροπορικές εταιρείες. Για καθυστερημένες αποσκευές, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες παρέχουν άμεση και εφάπαξ καταβολή χρηματικού ποσού για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης (όπως είδη προσωπικής υγιεινής ή εσώρουχα). Άλλες αεροπορικές εταιρείες μπορεί να καταβάλουν ποσό ανά ημέρα έως ένα μέγιστο αριθμό ημερών, ενώ άλλες εταιρείες προτιμούν να επιστρέψουν τις δαπάνες για είδη πρώτης ανάγκης, εφόσον προσκομισθούν οι αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής. Η γενική αρχή είναι να καλύπτει τις βασικές ανάγκες/αναπόφευκτες δαπάνες που προκύπτουν από την καθυστέρηση στην παράδοση των αποσκευών.

Αν η αποσκευή δεν σας έχει παραδοθεί έπειτα από 21 ημέρες μετά την πτήση σας, η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να το αντιμετωπίσει όπως την αξίωση της χαμένης αποσκευής.

Η Σύμβαση του Μόντρεαλ προνοεί ότι σε περίπτωση που η αποσκευή δεν φθάσει μετά την πάροδο των 21 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να είχε φθάσει, τότε ο επιβάτης δικαιούται να επικαλεσθεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση μεταφοράς. Κατά την αξιολόγηση του παραπόνου σας, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να ζητήσει λίστα με τα αντικείμενα που βρίσκονταν στην αποσκευή που έχει απολεσθεί, και, ενδεχομένως τις πρωτότυπες αποδείξεις. Μπορείτε να διευθετήσετε την αξίωση σας και μέσω της ταξιδιωτική σας ασφάλιση. Αν προβάλετε απαίτηση δυνάμει ασφαλιστήριου συμβολαίου, είναι πιθανό ότι η ασφαλιστική σας εταιρεία θα διεκδικήσει εκ νέου τα χρήματα από την αεροπορική εταιρεία ή τον ασφαλιστή της αεροπορικής εταιρείας.

Σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης αποσκευών οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες βασίζουν την αποζημίωση είτε στην αξία της κατεστραμμένης αποσκευής ή σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της, το οποίο έχει επίσης καταστραφεί. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορεί να ζητήσουν απόδειξη για τα κατεστραμμένα αντικείμενα, και κατά πάσα πιθανότητα θα εφαρμόσουν μια κλίμακα για κάθε πληρωμή. Αν είναι μόνο η αποσκευή που έχει υποστεί βλάβη ορισμένες αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν μία νέα από το κατάστημα τους.

Σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού αποσκευών, απευθύνεστε στο γραφείο εξυπηρέτησης στην αίθουσαπαραλαβής των αποσκευών πριν φύγετε από το αεροδρόμιο. Δεν είναι μια νομική υποχρέωση, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο μετέπειτα να υποβάλλετε παράπονο, αν δεν προϋπάρχει αυτή η αναφορά. Γραπτή Δήλωση Αεροπορικής Εταιρείας για επιβεβαίωση απώλειας / ζημιάς αποσκευών (Property Irregularity Report)

Σε περίπτωση απώλειας/ζημίας αποσκευών, ο αερομεταφορέας ή ο πράκτοράς του (μπορεί να μην υπάρχουν ξεχωριστά γραφεία εξυπηρέτησης για κάθε αεροπορική εταιρεία) θα πρέπει να σας δώσουν γραπτή δήλωση για επιβεβαίωση της απώλειας / ζημιάς. Όταν θα υποβάλλεται το παράπονο σας στην αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να επισυνάψετε και αυτή τη δήλωση. Η αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να απορρίψει την αίτησή σας όταν δεν υπάρχει αυτή η δήλωση.

Η δήλωση αυτή δεν συνιστά από μόνη της μια επίσημη απαίτηση. Θα πρέπει να υποβάλλετε στο παράπονό σας στην αεροπορική εταιρεία, εντός ορισμένων χρονικών ορίων, επισυνάπτοντας αντίγραφο αυτής της δήλωσης.

Η Σύμβαση του Μόντρεαλ αναφέρει ότι τα παράπονα θα πρέπει να υποβληθούν στην αεροπορική εταιρεία, γραπτώς, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

Οι προθεσμίες είναι οι εξής:

  1. Κατεστραμμένη αποσκευή - επτά ημέρες από την παραλαβή της αποσκευή
  2. Καθυστέρηση αποσκευής – είκοσι μία (21)ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης
  3. Απολεσθείσα αποσκευή - δεν ορίζεται στη σύμβαση οποιαδήποτε προθεσμία (καλό είναι να υποβληθεί το παράπονο, μετά τις είκοσι μία ημέρες εκτός εάν η εταιρεία έχει ήδη δηλώσει την αποσκευή ως απολεσθείσα).
  4. Εάν η αποσκευή έχει καταστραφεί ή φθαρεί, θα πρέπει να υποβάλετε το παράπονό σας μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή της αποσκευής σας και μέσα σε 21 ημέρες για την καθυστέρηση των αποσκευών.