Ακολουθήστε μας

Ανακοίνωση Τύπου σε σχέση με το Covid-19

Ανακοίνωση Τύπου σε σχέση με το Covid-19

Το Δίκτυο των ΕΚΚ έχει ανταποκριθεί μέχρι τις 25 Μάϊου πέραν των 24 000 αιτημάτων πληροφόρησης και παραπόνων σε σχέση με το Cονίd-19, από το σύνολο των οποίων το 45% αφορούσε τα αεροπορικά δικαιώματα επιβατών, το 21.19% αφορούσε υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων και το 17% οργανωμένα ταξίδια. Ωστόσο, το COVID-19 επηρέασε και την ισχύουσα νομοθεσία για τους καταναλωτές, αφού αρκετά Κράτη Μέλη έχουν προβεί σε εθνικές παραλλαγές σε βασικούς τομείς όπως: τα αεροπορικά δικαιώματα, τα οργανωμένα ταξίδια, τις κρατήσεις των ξενοδοχείων και ενοικιάσεων αυτοκινήτων κα. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις αυτές δίνουν προτεραιότητα στην πρακτική των πιστωτικών σημειωμάτων (κουπόνια) αντί της επιστροφής των χρημάτων σε περιπτώσεις ακύρωσης με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών ερωτημάτων από τους καταναλωτές. Το Δίκτυο των ΕΚΚ ακολουθεί τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας 13 Μάϊου σε σχέση με τα πιστωτικά σημειώματα (κουπόνια) τονίζοντας ότι η διασφάλιση του Δικαίου της ΕΕ, τόσο για τον Κανονισμό 261/2004 για τα δικαιώματα των επιβατών, όσο και της Οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, τηρείται.

 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ