Ακολουθήστε μας

Ετήσιες Εκθέσεις

Ετήσια Έκθεση 2021
Ετήσια Έκθεση 2021

Κατά τη διάρκεια του 2021, το ΕΚΚ Κύπρου διερεύνησε 351 διασυνοριακά παράπονα καταναλωτών και ανταποκρίθηκε σε 604 αιτήματα παροχής πληροφοριών. Εντός του πλαισίου των δραστηριοτήτων του για το 2021, το ΕΚΚ Κύπρου, μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών του Κέντρου και την ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα που τους αφορούν. Περαιτέρω, προέβηκε σε ενημερωτικές ημερίδες σε σχολεία για πληροφόρηση των μαθητών σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ετήσια Έκθεση 2020
Ετήσια Έκθεση 2020

Κατά τη διάρκεια του 2020, το ΕΚΚ Κύπρου διερεύνησε 451 διασυνοριακά παράπονα καταναλωτών και ανταποκρίθηκε σε 589 αιτήματα παροχής πληροφοριών. Εντός του πλαισίου των δραστηριοτήτων του για το 2020, το ΕΚΚ Κύπρου, μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών του Κέντρου και την ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα που τους αφορούν και συμμετείχε στις δραστηριότητες του Δικτύου των ΕΚΚ για τους εορτασμούς των 15 χρόνων λειτουργίας του.

Ετήσια Έκθεση 2019
Ετήσια Έκθεση 2019

Κατά τη διάρκεια του 2019, το ΕΚΚ Κύπρου διερεύνησε 339 διασυνοριακά παράπονα καταναλωτών και ανταποκρίθηκε σε 582 αιτήματα παροχής πληροφοριών. Εντός του πλαισίου των δραστηριοτήτων του για το 2019, το ΕΚΚ Κύπρου, μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών του Κέντρου και την ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα που τους αφορούν και διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα για τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς σε συνεργασία με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Ετήσια Έκθεση 2018
Ετήσια Έκθεση 2018

Ετήσια Έκθεση 2017
Ετήσια Έκθεση 2017

Κατά την διάρκεια του 2017 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 161 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 80 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 81 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 374 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

Ετήσια Έκθεση 2016
Ετήσια Έκθεση 2016

Κατά την διάρκεια του 2016 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 248 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 161 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 87 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 497 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

Ετήσια Έκθεση 2015
Ετήσια Έκθεση 2015

Κατά την διάρκεια του 2015 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 193 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 116 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 77 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 487 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

Ετήσια Έκθεση 2014
Ετήσια Έκθεση 2014

Κατά την διάρκεια του 2014 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 181 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 110 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 71 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 460 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

Ετήσια Έκθεση 2013
Ετήσια Έκθεση 2013

Κατά την διάρκεια του 2013 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 152 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 97 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 55 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 443 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

Ετήσια Έκθεση 2012
Ετήσια Έκθεση 2012

Κατά την διάρκεια του 2012 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 164 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 101 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 63 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 414 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

Ετήσια Έκθεση 2011
Ετήσια Έκθεση 2011

Κατά την διάρκεια του 2011 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 259 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 82 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 77 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 435 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

Ετήσια Έκθεση 2010
Ετήσια Έκθεση 2010

Κατά την διάρκεια του 2010 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 175 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 90 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 85 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 367 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

Ετήσια Έκθεση 2008
Ετήσια Έκθεση 2008

Κατά την διάρκεια του 2008 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 105 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 75 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 30 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 250 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

Eτήσια Έκθεση 2007
Eτήσια Έκθεση 2007

Από την 1η Ιανουαρίου 2007 όλα τα ΕΚΚ εφαρμόζουν μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την καταχώρηση και χειρισμό παραπόνων καταναλωτών (IT-Tool). Κατά την διάρκεια του 2007 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 60 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων και ανταποκρίθηκε σε 69 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

Eτήσια Έκθεση 2006
Eτήσια Έκθεση 2006

Κατά το 2006 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 59 διασυνοριακές υποθέσεις και ανταποκρίθηκε σε 63 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.