Ακολουθήστε μας

Ετήσια Έκθεση 2021 :Κατά τη διάρκεια του 2021, το ΕΚΚ Κύπρου διερεύνησε 351 διασυνοριακά παράπονα καταναλωτών και

Ετήσια Έκθεση 2021 :Κατά τη διάρκεια του 2021, το ΕΚΚ Κύπρου διερεύνησε 351 διασυνοριακά παράπονα καταναλωτών και …

Κατά τη διάρκεια του 2021, το ΕΚΚ Κύπρου διερεύνησε 351 διασυνοριακά παράπονα καταναλωτών και ανταποκρίθηκε σε 604 αιτήματα παροχής πληροφοριών. Εντός του πλαισίου των δραστηριοτήτων του για το 2021, το ΕΚΚ Κύπρου, μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών του Κέντρου και την ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα που τους αφορούν. Περαιτέρω, προέβηκε σε ενημερωτικές ημερίδες σε σχολεία για πληροφόρηση των μαθητών σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Περισσότερα πατήστε εδώ